HISTORY

Henriksholm, den enda bebodda ön i sjön Ånimmen, kallades förr för Öna eller Öen.
Fynd av flintknivar och stenmejslar pekar på att ön var bebodd redan under stenåldern. Ursprungligen var ön uppdelad på två fastigheter; men under 1550-talet hamnar hela ön i Knut Andersson Lilje ägo.
Den Liljerska ätten skulle komma att äga ön under olika släktförhållanden i nästan 200 år.

* * * * *

history_01

*För komplett historia samt litteraturförteckning, klicka här!